PANO - BẢNG HIỆU

Giá:liên hệ

Lượt xem:1511

Pano/Billboard Massteri Thảo Điền - Q2

Kích thước tổng thể h(20m+10m) x w20m x 2 mặt

Màn hình led modull chạy số tháng